ontruimingsdagvaarding.nlontruimingsdagvaarding.nl

WAT DOEN WIJ VOOR U  WWW.ONTRUIMINGSDAGVAARDING.NL  

 Wij zullen alles in het werk stellen om een onvrijwillige huisuitzeting voor u te voorkomen.

In de eerste plaats zullen wij u - in een (telefonisch) gesprek en aan de hand van de door u aan ons verstrekte schriftelijke bescheiden - duidelijk informeren hoe groot de kans is om de uitzetting uit uw huis te voorkomen. 

Indien wij mogelijkheden zien om ontruiming van uw woning door de deurwaarder te voorkomen, dan zullen wij u van een duidelijk advies voorzien en desgewenst een gespecialiseerde jurist of advocaat voor u inschakelen. De door ons ingeschakelde 'huurrecht' expert zal in overleg met u de benodigde juridische stappen gaan zetten. Deze stappen kunnen bestaan uit het aanschrijven van uw verhuurder en de deurwaarder. Maar ook het aanspannen van een kort geding (voorlopige voorziening) tot schorsing van de ontruimingsprocedure, behoort tot de mogelijkheden.

Ten aanzien van de kosten die verbonden zijn aan deze rechtsbijstand door een gespecialiseerde jurist/advocaat, zult u vooraf worden geïnformeerd. Indien u voor gefinancierde rechtshulp voor rekening van de Raad voor de Rechtsbijstand in aanmerking komt, dan zullen onze advocaten deze mogelijkheid voor u onderzoeken. Alsdan is de kans groot dat u slechts een minimale wettelijke eigen bijdrage dient te betalen voor de volledige rechtsbijstand door de advocaat. De proceskosten daarbij inbegrepen.

Kortom: Aarzel niet en neem aanstonds contact met ons op indien u met ontruiming of uitzetting door de deurwaarder, het incassobureau of de advocaat van uw verhuurder of woningbouwvereniging wordt bedreigd. Wij kunnen u bijna in elke omstandigheid van dienst zijn. Wellicht niet altijd om een gerechtelijke ontruiming te voorkomen, doch tenminste wel om voldoende tijd voor u te bedingen om zelf te verhuizen of om zelf uw woning netjes te kunnen verlaten. 

Bel ons: 085-301.00.72 of 070-56.90.510.

Ontruimingsdagvaarding.nl is een onderdeel van www.sociaalverhaal.com en behartigt de juridische belangen van sociale minima in Nederland.