ontruimingsdagvaarding.nlontruimingsdagvaarding.nl

WAT KUNT U ZELF DOEN   WWW.ONTRUIMINGSDAGVAARDING.NL  

Het voorkomen van een gerechtelijke ontruiming of een huisuitzetting wordt veelal bemoeilijkt doordat er slechts beperkt tijd voorhanden is om de benodigde rechtsmaatregelen te treffen voor een succesvolle schorsing of opschorting van de ontruimingsprocedure.

Van groot belang is dan ook dat u ons - zo snel en zo volledig mogelijk - alle informatie verschaft die wij nodig hebben om een uitzetting door een deurwaarder te kunnen stopzetten.

U dient ons in elk geval de volgende gegevens te verstrekken:

1. Copie legitimatiebewijs van de huurders.

2. Copie huurcontract.

3. Alle ontvangen e-mails, brieven, gerechtelijke stukken en exploten (dagvaarding, betekening vonnis) van uw verhuurder, de deurwaarder, het incassobureau, de rechtbank en van de advocaat van uw verhuurder.

4. Alle contactgegevens die voor ons van belang zijn; Uw eigen e-mailadres en telefoonnummer. Het e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, namen van contactpersonen bij uw verhuurder, de deurwaarder enzovoort.  

U kunt ons deze gegevens zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag, aanleveren per e-mail: info@ontruimingsdagvaarding.nl, of per fax: 084 - 39 414 / 070 - 56 90 511.

Na ontvangst van uw gegevens zullen wij de eerstvolgende werkdag telefonisch met u contact opnemen of zoveel eerder per e-mail indien dat - in verband met de spoedeisendheid van uw kwestie - noodzakelijk is.  

Aarzel niet en schakel ons in om de gerechtelijke ontruiming van uw woning te voorkomen. Of het nu om huurachterstand of om overlast gaat, wij kunnen u veelal behulpzaam zijn.

Ontruimingsdagvaarding is een onderdeel van www.sociaalverhaal.com en behartigt de juridische belangen van sociale minima in Nederland.